FR NL EN

Leden van de Raad

Cc

Philippe Van Parijs – Voorzitter

Is doctor in de filosofie (Oxford) en sociale wetenschappen (Leuven) en kandidaat in de taalkunde (Leuven). Momenteel is hij gastprofessor aan de UCLouvain en de KU Leuven, nadat hij van 1991 tot 2016 de Hoover-leerstoel Economische en Sociale Ethiek aan de UCLouvain heeft opgericht en geleid. Hij is de auteur van Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford 2011, vertaald in het Nederlands en Duits) en België. Une utopie pour notre temps/ Een utopie voor onze tijd (Brussel/Antwerpen, 2018). Samen met Alex Housen en Anna Sole-Mena staat hij achter de lancering van het Marnix-plan voor een meertalig Brussel (2013).

Gg

Nadia Fadil – Ondervoorzitter

Ze is doctor in de sociale wetenschappen aan de KU Leuven en heeft postdoctorale verblijven in Florence (UIE), Berkeley en New York (Columbia) gedaan. Momenteel is ze hoogleraar aan het Onderzoekscentrum voor Interculturaliteit, Migratie en Minderheden van de KU Leuven. Haar onderzoek richt zich op de islam in Europa, met Brussel als locatie voor haar veldwerk. Ze is co-auteur van Marokkaanse Migratie in België (Leuven, 2017), Seculiere Instanties, Affecten en Emoties. Europese configuraties (Londen, 2018) en radicalisering in België en Nederland (Londen, 2019).

A

Anne Posma

Hij heeft een master in moderne literatuur (Montpellier) en in Romaanse taal en cultuur (Groningen), en een postdoctoraal diploma bedrijfskunde (Sorbonne). Sinds 2007 is ze medeverantwoordelijk voor de tweetalige lerarenopleiding aan de Haute Ecole Francisco Ferrer en sinds november 2019 is ze ook pedagogisch adviseur voor meertalig onderwijs aan het Departement voor Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel. In deze hoedanigheid begeleidt ze scholen die “onderdompelingsscholen” willen worden, te beginnen met de Charles Buls basisschool. Voorheen werkte ze voor de Nederlandse Ambassade in Parijs, voor het vertaalbureau Decryptos en als directeur van het pedagogisch team van Interface 3, het Brusselse opleidingscentrum voor vrouwen op zoek naar werk.

B

Fatima-Zohra Ait El Maâti

Studeerde architectuur aan de KU Leuven (campus Brussel) en is momenteel bezig met een master in sociologie aan de VUB. In 2019 richtte ze het feministische kunstcollectief Imazi-Reine (Brussel) op en leidt het, werkt samen met Muntpunt als Audiovisueel Producent & Media Mentor, is een missie gestart als “sociaal-cultureel en gemeenschapswerker” binnen de vzw VOEM (Vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van moslims) en is een frequente spreker of presentator in het Frans, Nederlands en Engels. Haar documentaire “My grandmother is not a feminist” won een prijs op het New York Festival of Amazigh Film in 2020.

D

Hilde De Smedt- Le Foyer

Is een logopedist. Sinds 1984 werkt ze bij Foyer vzw in Molenbeek, eerst als coördinator van het project “Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur” in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en sinds 2011 als coördinator van het project “Partners in Meertaligheid”, dat zich vooral richt op gezinnen waarvan de gebruikelijke taal niet de taal van de school is en streeft naar de ontwikkeling van zowel een degelijk taalkundig diagonistisch als gezinstaalbeleid voor meertalige kinderen. Daarnaast coördineert zij momenteel het Europese project “Planting Languages. Seeds of success” en is bestuurslid van het Harmonious Bilingualism Network (HabilNet).

E

Laurence de Ruette

Ze is in het bezit van een masterdiploma en een agrégation in vreemde talen en literatuur (Engels-Nederlands) van de Universiteit van Luik. Sinds 2004 geeft ze les in het Engels en Nederlands aan het Sint-Bonifatiusinstituut, een van de eerste scholen in Brussel die zich bezighoudt met onderdompelingsonderwijs. Voorheen gaf ze Engelse en Nederlandse les bij CERAN (Spa) en werkte ze als vertaler en taaldocent bij Callataÿ & Wouters.

F

Laurence Mettewie

Heeft een Master in de Literatuur (ULB) en een Doctoraat in de Literatuur (VUB). Sinds 2004 is ze hoogleraar Nederlands en Toegepaste Linguïstiek aan de Universiteit van Namen. Voorheen gaf ze les in talen in het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Ze publiceerde talrijke artikelen over meertaligheid in de Belgische gemeenschapscontext. In het bijzonder heeft ze de impact van sociaal-psychologische factoren op de taalverwerving, de context en de resultaten van tweetalig onderwijs en de meertalige behoeften van bedrijven bestudeerd. Zij was een van de initiatiefnemers van de vereniging TIBEM (Tweetaligheid in Beweging-Bilinguisme en Mouvement) (2002-2018).

H

Nicole Wauters

Heeft een masterdiploma in onderwijswetenschappen. Ze is een activiste binnen de beweging ‘Veranderingen voor de gelijkheid’ en neemt deel aan de uitwerking van de tests ‘Frans als leertaal’ voor het kabinet van de minister van Onderwijs en aan het werk van de commissie voor referentiemateriaal van het Pact voor Uitmuntendheid in het Onderwijs.  Van 2007 tot 2018 werkte ze als hoofdinspecteur in de gemeenten Schaarbeek en Evere. Voorheen werkte ze 25 jaar als lerares op een basisschool in een Franstalige school in Brussel en daarna tien jaar als pedagogisch adviseur bij het secretariaat van het katholiek onderwijs (SEGEC). Ze is co-auteur van Voir l’école maternelle en grand (Koning Boudewijnstichting, 2019) en auteur van Langage et réussite scolaire. Pratiques d’enseignement et français de scolarisation” (aanstaande).

Wil

Olivier Willocx

Heeft een diploma economie (ULB) en een diploma Europees recht (Amsterdam). Sinds 2000 is hij CEO van BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry). Hij is ook lid van de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen, de Arabisch-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel en hub.brussels.

Dssd

Piet Vervaecke

Studeerde logopedie (Brugge) en politicologie (VUB). Sinds 2010 is hij directeur van het Onderwijscentrum Brussel, dat hij sinds de oprichting in 2008 coördineert door de integratie van Taalvaart, Schoolopbouwwerk Brussel, Nascholingscentrum Brussel en verschillende organisaties die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen. Eerder werkte hij al sinds 1993 voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen Taalvaart. Op de blog Urban Education spreekt hij over het thema onderwijs in de meertalige context van Brussel.

Dsd

Rudi Janssens

Heeft een doctoraat in de sociologie (VUB). Na onderzoeker te zijn geweest bij het Centrum voor Statistiek en Operationeel en het Centrum voor Vrouwenstudies van de VUB, is hij momenteel verbonden aan BRIO, het interdisciplinair centrum voor de studie van Brussel van de VUB. Zijn werk omvat de Taalbarometer, een diepgaand onderzoek naar de taalsituatie in de Brusselse regio en in de Vlaamse Rand, waaraan we het grootste deel van de kennis en het gebruik van talen in Brussel te danken hebben. Zijn twee meest recente boeken zijn Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4 (VUB 2018) en De Rand vertaald. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van Taalbarometer 2 van de Vlaamse Rand (VUB 2019).

Sans Titre 1

Dirk Jacobs

Heeft een master in sociologie (UGent) en een doctoraat in sociale wetenschappen (Utrecht). Na een lectoraat aan de KU Brussel is hij sinds 2007 hoogleraar sociologie aan de ULB, waar hij aan het hoofd staat van het interdisciplinaire netwerk van Brussels Studies (EBxl). Van 2012 tot 2017 kreeg hij een belangrijk Europees onderzoekskrediet voor het thema “Gelijke kansen voor migrantenjongeren in onderwijsstelsels met een hoog niveau van sociale en etnische segregatie”. Hij is de co-auteur van BruVoices, La cohésion sociale à Bruxelles selon ses habitants (Koning Boudewijnstichting, 2017) en Aller au-delà de la ségrégation scolaire (Koning Boudewijnstichting, 2018).

Sans Titre 1

Yvon Englert

Is Doctor in de Geneeskunde (ULB), Doctor in de Verloskunde (ULB) en heeft een MBA in executive health (Rennes). Hij is momenteel prorector van de ULB na assistent, professor, decaan en tenslotte rector te zijn geweest van 2016 tot september 2020. Van 1996 tot 2001 was hij ook de eerste voorzitter van het Nationaal Comité voor Bio-ethiek. Samen met Caroline Pauwels, rector van de VUB, startte hij in april 2019 een project voor een meertalige middelbare school in Brussel. Tijdens het laatste academiejaar van zijn mandaat als rector, verklaarde hij zich tot “meertalig jaar” en opende hij samen met zijn collega van de VUB met een gedenkwaardige drietalige prestatie, de ULB organiseerde een veelheid aan activiteiten ter bevordering van meertaligheid.

Helena Van Driessche

Heeft een graad in Romaanse Filologie (VUB). Sinds 2008 is zij directeur van de Nederlandstalige Athénée de Woluwe St Pierre, een baanbrekende school op het gebied van het dompelonderwijs aan Nederlandse zijde. Voorheen doceerde ze Frans en Spaans aan het Technisch Instituut Anneessens, het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls, het Gemeentelijk Atheneum Anderlecht en het Koninklijk Atheneum Asse. Van 2000 tot 2008 was ze directeur van het Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel. Ze is lid van de STIMOB (Stimuleren van Meertalig Onderwijs in Brussel) en van de werkgroep “Anderstalige Nieuwkomers” van de Scholengroep Brussel.

Mmunnamed

Aimée-Fidèle Mukunde

Heeft een bachelordiploma politieke wetenschappen en een masterdiploma politieke communicatie (UAntwerpen). Momenteel is ze medeverantwoordelijk voor het Minderhedenforum in Brussel, na te hebben gewerkt als projectmanager voor projecten voor mensen van Afrikaanse afkomst bij de vzw COOD (Antwerpen), als productie-assistent bij A Woman’s View van Sihame El Kouakibi, als administratief assistent bij SOS Kinderdorpen en als redacteur bij VRT-MNM radio.

Oooo

Olivia P’tito

Is een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht (ULB) en milieurecht (USt Louis). Sinds 2013 is ze directeur-generaal van Brussel-Opleiding en in die hoedanigheid leidt ze de implementatie van de toekomstige Stad van de Talen. Sinds 2019 is ze ook lid van het Uitvoerend Comité van het Internationaal Netwerk van Ambachtelijke Steden en Handel. Voorheen werkte ze bij het federaal ABVV en in de ministeriële kabinetten van Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx. Van 2004 tot 2013 was ze ook lid van het Brussels Parlement, waar ze de opleidings- en milieucommissies voorzat. Zij is betrokken geweest bij verschillende verenigingen en structuren van de sociale economie, met name in Molenbeek.

Sans Sstitre 1

Wim Vandenbussche

Hij heeft een masterdiploma en een doctoraat in de Germaanse taal- en letterkunde (VUB). Sinds 2006 geeft hij les aan de VUB, nu als hoogleraar Nederlandse en algemene taalkunde. Hij is tevens voorzitter van het onderzoekscentrum voor taalkunde en directeur van het Academisch Centrum voor Taalonderwijs. Voorheen was hij doctoraal en postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is co-auteur of coördinator van tal van boeken, waaronder Taalpolitiek, taalplanning en taalgebruik in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Gent, 2007), Taalgebruik in de lagere klassen in de 19e eeuw (Berlijn, 2007), De standaardisatie van minderheidstalen (Berlijn, 2015), Taalecologie voor de 21e eeuw (Oslo, 2013), Historische meertaligheid (Berlijn, 2017) en Taalcontact. Een internationaal handboek (Berlijn, 2019).

Unnamed

Gregor Chapelle

Heeft een rechtendiploma van de UCLouvain en een master in overheidsbeleid van de Harvard Universiteit. Hij is sinds 2011 CEO van Actiris, nadat hij advocaat was aan de Brusselse balie, partner bij McKinsey en schepen van arbeid van Vorst. Hij was ook voorzitter van de Federatie van Franstalige studenten en van Bruxelles Emergence – JobYourself.

Pv van de vergaderingen

 

7 oktober: Eerste bijeenkomst van de Raad van Brussel voor Meertaligheid

De Brusselse Raad voor Meertaligheid werd officieel geïnstalleerd in het Brussels Parlement op 26 september 2020 tijdens de eerste Brusselse Dag van Meertaligheid.

Tijdens zijn eerste formele vergadering, die op 7 oktober 2020 werd gehouden, heeft hij onder meer :

De volledige notulen van de vergadering zullen beschikbaar zijn na goedkeuring door de Raad op zijn volgende vergadering (3 februari 2021).

 


3 februari 2021: Tweede bijeenkomst van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

Tijdens zijn tweede officiële bijeenkomst, op 3 februari, heeft de Brusselse Raad voor
Meertaligheid

Tijdens zijn eerste formele vergadering, die op 7 oktober 2020 werd gehouden, heeft hij onder meer :

 • de stand van zaken bekeken betreffende de "BeTalky"-oproep voor projecten voor de
  promotie van van meertaligheid (99 aanvragen ontvangen);
 • nota genomen van de conclusies van een vergadering met het directicomité van de Cité
  des langues/ Talenhuis;
 • een inventaris opgemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking met de Europese
  instellingen inverband met de promotie van meertaligheid
 • de conclusies besproken van het verslag van de werkgroep over de plaats die moet worden
  toegekend aan andere talen dan het Frans, het Nederlands en het Engels;
 • een voorstel voor een brochure over het beheer van meertaligheid in scholen besproken

De volledige notulen van de vergadering zullen op verzoek beschikbaar zijn na goedkeuring
door de Raad tijdens zijn volgende vergadering (2 juni 2021).

2 juni 2021: Derde bijeenkomst van de Brusselse Raad voor Meertaligheid

Tijdens zijn derde officiële bijeenkomst, op 2 juni, heeft de Brusselse Raad voor Meertaligheid

 • de follow-up van de "BeTalky"-wedstrijd bepaald, met name in de vorm van bevoorrechte contacten tussen een paar leden van de Raad en elk van de tien geselecteerde projecten en van de organisatie van een "aspiratiedag" in de loop van de lente van  2022;
 • het ontwerp van een brochure over meertaligheid in de schoolcontext besproken ;
 • de tweede Brusselse dag van de meertaligheid (25 september 2021) besproken
 • het verslag gehoord van de werkgroep over de erkenning van andere talen dan het Frans en het Nederlands in het Brusselse openbaar bestuur
 • het plan goedgekeurd om de drie jaarlijkse zittingen van de Raad en de vergaderingen van zijn werkgroepen aan te vullen met een klein aantal online gesprekken met experten en andere personen die de Raad nuttig stof tot nadenken kunnen bieden.De volledige notulen van de vergadering zullen op verzoek beschikbaar zijn na goedkeuring door de Raad tijdens zijn volgende vergadering (15 september 2021).

 

Mapping

In kaart brengen en analyseren van meertaligheidsinitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Meertaligheid in Brussel – Lijst van organisaties

 

 

Betalky Brussels

 

Leden van de Raad

Regels voor de procesvoering

 

Regels voor de procesvoering

Brussels Council for Multilingualism

Internal rules of procedure
Règlement d’ordre intérieur/ Huishoudelijk reglement 

Approved by the Council on 7 October 2020


1. Mission

 

Art. 1 

The “Brussels Council for Multilingualism”, hereinafter referred to as “the Council”, is a body set up by the Minister for the Promotion of Multilingualism in the Government of the Brussels-Capital Region, hereinafter referred to as “the Minister”, in accordance with his Policy Note of 9 December 2019, with the aim of “bringing all relevant players to the table in order to develop a clear action plan on multilingualism”.  

Art. 2

In consultation with the Minister, the Council draws up strategic guidelines and helps develop a sustainable policy on all matters relating the promotion of multilingualism. It does so by sharing with policy makers both existing expertise and new insights stemming from the experience of its members. It thereby ensures that attention is continually paid to the topic of multilingualism in the Brussels Capital Region.

Art 3

The Council is committed to the central objective stated in the Minister’s Policy Note: to promote, among the entire Brussels population, the ability to communicate in French, Dutch and English, while recognizing the importance and added value of learning and transmitting all the native languages spoken in our cosmopolitan capital city, and ensuring a good command of at least one of the school languages.

Art. 4

The activity of the Council includes three pillars: 

– Policy advice: the Council formulates non-binding recommendations to guide future policy on multilingualism.

– Policy support: by being at the crossroads of research, practice and policy, the Council uses its expertise and networks to support government action in the service of multilingualism.   

– Information exchange: Council members are alert to what is happening on the ground and keep one another and policy makers informed about current and recent bottom-up projects.  


2. Membership
 

 

Art. 5

The composition of the Council is guided by the following considerations:

– The Council consists of between 12 and 20 members.

– The members of the Council are appointed by the Minister on the basis of their expertise, experience and commitment to the cause of multilingualism in Brussels.

– The membership should be balanced and diverse in terms of gender, age, native languages, sectors, etc.

– The members of the Council are expected to have at least a passive knowledge of French, Dutch and English.

Article 6

Council members are appointed for a renewable term of three years. In the event of a member wishing to resign before the end of this term, the Minister must be informed in writing. The Minister may then appoint a new member, taking into account the considerations listed in article 5.

Article 7

The mandate of the members of the Council is not remunerated.

Art. 8

The members of the Council perform their duties in their personal capacity and in complete independence. It is expected that they should not represent their organisation but rather work together to promote multilingualism in Brussels. 

Art. 9

The Minister appoints a chairperson and a vice-chairperson among the members of the Council for a renewable term of three years.


3. Functioning 

 

Art. 10

The Council meets at least three times per year.

Art. 11

The chairperson shall draw up the agenda, issue the invitations and chair, open and close the meetings. If the chairperson is unable to attend, the vice-chairperson shall take over these tasks. In the absence of the latter, the oldest member shall chair the meeting. 

Art. 12

A member of the Cabinet of the Minister serves as secretary of the Council. The secretary attends the meetings, is responsible for their practical organisation, draws up the minutes and provides logistical support. The minutes contain an attendance list, important information shared during the meeting and all the decisions made. They do not attribute particular interventions to individual members. They are submitted for approval at the beginning of the following meeting. 

Art. 13

At least ten days before each meeting, the chairperson shall send its agenda to all members by e-mail or by letter, together with the minutes of the previous meeting and any other relevant document.

Art. 14

At the beginning of each calendar year, the Council draws up an Annual Report on the activities of the previous year. The report must be approved by the Council at one if its meetings and sent to the Minister no later than 30 April.

Article 15

The Minister is received by the Council at least once a year.

Art. 16

Depending on the agenda, the Council may, on an ad hoc basis, invite other persons to take part in its meetings. The Council may decide to set up working groups composed of Council members. Other persons may also be invited to these working groups on an ad hoc basis.

Article 17

If a vote has to be taken in the Council, this will be done by simple majority. 

Art. 18

Meetings of the Council shall not be public. The use of social media is restrained accordingly. 

Article 19

The recommendations of the Council, its annual report and a brief account of each of its meetings shall be made accessible online for the general public. The minutes, once approved, shall be available on request. Any proactive external communication on behalf of the Council shall be done in consultation with the Minister.

Art. 20

Council members and guests can express themselves in French, Dutch and English during the meetings. The agendas and minutes of the meetings will be provided in English, with parts in Dutch and French whenever convenient. Other documents that might be useful for the working of the Council will be provided in the language(s) in which they happen to be available. 


4. Final provision

 

Art. 21

These internal rules can be modified by agreement between the Council and the Minister. Proposals for amendments must be sent to the members of the Council at least ten days before the relevant meeting. If they are approved by the Council, they become effective once they are endorsed by the Minister.